Rammebetingelser omfatter et bredt spekter av forhold. De fleste av disse faller ikke inn under Sikkerhetsforum mandatområder.

Likevel kan imidlertid endringer i rammebetingelser påvirke helse, miljø og sikkerhet, og dermed også ha innvirkning på storulykkes- og arbeidsmiljørisiko. Det er derfor aktuelt å diskutere endringer i relevante rammebetingelser i Sikkerhetsforum, og de potensielle innvirkningene dette kan ha på helse, miljø og sikkerhet.  

HMS-konsekvenser?

RNNP-data fra 2015, samt alle de alvorlige hendelsene i 2016, har bidratt til at det har blitt stilt spørsmål ved om endringer i rammebetingelser, herunder nedbemanninger og organisasjonsendringer, har fått negative konsekvenser for HMS.

Uansett hva svarene på dette spørsmålet blir, mener Sikkerhetsforum at summen av det næringen nå opplever, krever oppmerksomhet og tiltak.