Utgangspunktet er, ifølge veiledningen, at sikkerhetssonen etter rammeforskriften § 52 etableres når innretningen eller deler av denne plasseres på feltet. Deretter gis det praktiske eksempler for når dette vil være tilfelle for ulike typer innretninger. Formuleringen «ved utlegging av anker» sikter til flyttbare innretninger som ankommer lokasjon med ankrene ombord. Når innretningen kommer på lokasjon, og anker legges ut, blir sikkerhetssonen etablert.

Løsningen er etter veiledningen tilsvarende for oppjekkbare innretninger (sikkerhetssone fra innretningen er i posisjon og starter nedjekkingen av første bein)  og innretning med DP (sikkerhetssone fra innretningen er i posisjon og går over i «auto DP»).Tilnærmingen viser at selve innretningen må være på lokasjon før sikkerhetssonen etableres i disse tilfellene. Veiledningens formulering «For flyttbare innretninger er sikkerhetssonen etablert ved utlegging av anker» dekker ikke tilfeller hvor det er snakk om forhåndsutlagte ankere for innretning som ellers ikke har ankommet lokasjon.

Vi viser for øvrig til rammeforskriften §6 bokstav i), hvor det i veiledningen sies at «I forbindelse med sikkerhetssoner regnes ikke anker og ankerfeste som en del av innretningen. Det vises til kapittel VIII».