Spørsmål

Her om bord ble det planlagt å gjøre en sementeringsjobb i morges, men jobben forut gikk raskere enn planlagt, og dermed måtte sementeringen gjøres litt etter nattlunsj.

Vi er organisert slik at én sementerer på dagtid og én på nattid, men begge disse "velger" å være med på sementeringsjobbene i fall noe skulle gå galt. I dette tilfellet hadde den som går på dag, gått av jobb mellom kl. 17.30 og 18.00. Rundt kl. 23.30 ble han purret igjen, spiste og kom ut kl. 00.30.

Vi hadde førjobbmøte om sementeringen kl. 01.30, og det var da jeg spurte ham om klokkeslettene. Han hadde (altså) bare hatt 6-7 timer fri. Jeg pratet da med boreleder og assisterende boresjef, for jeg mente dette ikke var tillatt etter rammeforskriften og kravet om minimum 8 timers hviletid (nå 11).

Det ble en større diskusjon hvor de mente at han ikke trengte 8 timer i forkant hvis han fikk 8 timer i etterkant, og borelederen begrunnet dette med aktivitetsforskriften § 33 om tilrettelegging av arbeid; en kunne kalle ut personer uavhengig av hvor lenge de hadde hatt fri.

Dette er en problemstilling som stadig dukker opp i forbindelse med sementering og andre jobber som involverer servicepersonell, så vi trenger en grundig gjennomgang av hva som er tillatt.

Svar

Etter rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder skal en ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst elleve timer (tidligere åtte) mellom to arbeidsperioder. En arbeidsperiode er det tidsrommet som en arbeidstaker er i arbeid for en arbeidsgiver i løpet av 24 timer.

Dette innebærer at en arbeidstaker må påbegynne en elleve timers arbeidsfri periode (tidligere åtte) før han går inn i et nytt skiftdøgn. Nærmere bestemt betyr dette i utgangspunktet at en arbeidstaker etter sitt ordinære skift kan utkalles til overtid når som helst i den tolv timer lange fritiden etter det ordinære skiftet.

Dersom arbeidstakeren blir utkalt til overtid før han har hatt en arbeidsfri periode på elleve timer (tidligere åtte), må han ha en ny arbeidsfri periode på minst elleve timer (tidligere åtte) før han påbegynner noe senere sitt ordinære neste skift. Den arbeidsfri perioden på elleve timer (tidligere åtte)kan han ta enten før eller etter overtiden.

Dersom den arbeidsfrie perioden tas etter overtiden, kan en imidlertid risikere at den elleve timers friperioden (tidligere åtte) går inn i den ordinære skiftperioden. Da må en imidlertid bare forskyve det ordinære skiftet til en har hatt elleve timers hvile (tidligere åtte).