Spørsmål

Jeg har lest tolkningen ”29/6/2005 Kan sykmelding mellom oppholdsperioder regnes som fritid?”, men er usikker på hvordan det forholder seg med tredelsregelen om man er sykmeldt i planlagt avspaseringsperiode? Regnes dette som fritid eller som arbeid?

Svar

Når det gjelder sykmelding i perioder der en etter planen skulle ha arbeidet, blir dette å regne som arbeid i forhold til rammeforskriften § 37 og § 39. På samme måte blir sykmelding i perioder der en etter planen skulle ha fri, å regne som fritid etter rammeforskriften (rf) § 39.

Så dersom en blir sykmeldt i perioder der en etter planen skulle hatt friperiode, og denne perioden er av en varighet tilsvarende en tredel av forrige oppholdsperiode, anses kravene til friperiode i rf § 39 oppfylt.