Spørsmål

Kan dere hjelpe meg med en definisjon av begrepet fritid? Jeg holder på med en sak om avspasering etter tredelsregelen i rammeforskriften § 39.

Dersom man er sykmeldt mellom to oppholdsperioder, kan man da regne tiden som sykmeldt som fritid etter § 39?

Svar

Regelverket har ingen definisjon av fritid. Vi har heller ikke definert ordet i andre sammenhenger ut over at vi ved flere anledninger har gitt uttrykk for hvordan rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder er å forstå.  

Når det gjelder sykmelding fra planlagt arbeid etter arbeidsplan o.l., blir dette å likestille med arbeidet tid i forhold til rammeforskriften § 39. Dette innebærer at sykmelding i perioder hvor en etter planen skulle arbeidet, ikke kan anses som fritid etter rammeforskriften § 39.

På samme måte vil sykmelding fra arbeid i planlagte oppholdsperioder regnes som arbeidstid i forhold til grensene for årlig, alminnelig arbeidstid etter rammeforskriften § 37.