Spørsmål 1

Jeg jobber i et serviceselskap der vi reiser til havs en del. I tillegg til dette blir det en del kontorarbeid på land.

Jeg er klar over regelen at en tredel av arbeidstida til havs skal tilbringes på land før (eventuell) ny offshoretur. Regnes da arbeid på land som en del av denne tredelsperioden, eller skal det være full fritid?

Svar 1

Etter hver tur til havs skal en ha minst en tredel av turen som fritid. Denne tiden må tas i sammenheng, og friperioden må være unnagjort før en reiser ut på nytt. Se rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder tredje ledd.

I tredelsperioden kan en ikke utføre arbeid på land for den aktuelle arbeidsgiveren.

Spørsmål 2

Er det forskjell på folk som arbeider fast til havs og slike som sitter på kontoret og arbeider en del til havs?

Kan kontorpersonell omgå tredelsregelen ved å få avspaseringsdager som en tar ut som fritid når en selv vil? Kan dette avtales med arbeidsgiver?

Svar 2

Med hensyn til tredelsregelen er det ingen forskjell på folk som arbeider fast til havs og slike som sitter på kontor på land og av og til må i havet for å arbeide. Alle skal ha en tredel fri i sammenheng før de (eventuelt) reiser i havet igjen.

Regelverket har minimumskrav, her tredelskravet ovenfor. Det har ikke noe krav om hvor raskt en må avspasere etter en offshoretur, så dette kan partene avtale fritt.

De enkelte avtalene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan altså inneholde bestemmelser om avspasering som regulerer dette ut over regelverkskravene. Disse avtalene kan således være forskjellige for de forskjellige arbeidstakergruppene.