Spørsmål

NORSOK-standarder blir revidert til ulike tider. Det vil være uheldig om ikke den seneste revisjonen er den gyldige forskriftsreferansen, da vi ellers må forholde oss til to ulike revisjoner. Hvis vi forutsetter at Ptil aksepterer den reviderte utgaven fullt ut, vil det da være mulig å forandre referansen i forskriften til den nye revisjonen?

Svar

Det vil ikke være mulig å endre regelverket direkte i tilfeller som dette; det må gjøres i den offisielle regelverksrevisjonen, vanligvis en gang i året.

Her er det imidlertid den eventuelle bruken av en revidert standard som er det egentlige spørsmålet, og svaret ligger i rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer.

Paragrafen gir prinsippene for bruken av de (NORSOK-)standardene vi anbefaler å bruke. Disse standardene er på vanlig måte valgfrie. Det vil si at næringen står fritt til å velge andre standarder eller reviderte standarder forutsattat disse innfrir forskriftens sikkerhetsnivå. Den brukte (anerkjente) løsningen må altså være minst like god som eller bedre enn den anbefalte, og det må kunne dokumenteres. Se også paragrafens veiledning.