Spørsmål

Noen mener at alle ansatte i offshoreindustrien får betalt for kurs i friperioden siden dette er å betrakte som overtid.

Enkelte her om bord sier at operatøren (vår arbeidsgiver) kan beordre alle sine offshoreansatte til å ta kurs i fritiden på de datoer operatørens opplæringsavdeling setter opp.

Er dette riktig tolkning, eller har jeg som arbeidstaker fortsatt en smule kontroll over egen fritid?

Hvis det er riktig, kommer ikke dette i konflikt med bruk av planlagt overtid?

Svar

Regelverket sier ikke noe om at kurs i fritiden skal betraktes som overtid. Det som fremgår, er at dersom den typen pålagte kurs som omfattes av aktivitetsforskriften § 22, legges i friperioden på land, skal kurstiden registreres som arbeidstid og kompenseres for i henhold til dette. Hvordan det skal kompenseres, avhenger av avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Etter arbeidsmiljøloven (aml) § 48 om arbeidsplan: oppdatering, nye aml § 10-3 skal det lages planer over arbeid og fritid. Enhver mindre endring av disse planene medfører ikke at dette må gjøres i overensstemmelse med aml § 48, men endringer bør skje i forståelse med arbeidstakerne og tillitsvalgte. Eksempelvis kan en ta inn i arbeidsplanen nærmere fremgangsmåter og krav i forbindelse med detaljering, oppdatering eller endring av arbeidsplanen.