Skip to main content

Ptil blir Havindustritilsynet

Petroleumstilsynet skifter 1. januar 2024 navn til Havindustritilsynet. - Det nye navnet vårt peker retning framover. Vi skal være et sterkt og tydelig tilsyn både for eksisterende og ny industrivirksomhet til havs, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Published: 04 September 2023
  • Havtil