Blant sakene på agendaen var

  • Sikkerhetsforums årskonferanse
  • Hendelser 

Se vedlagt møtereferat under.