Blant sakene på agendaen var:

  • Oppfølging av aktørene i nord
  • Partssamarbeid og medvirkning
  • Årskonferansen 2016

Se vedlagt møtereferat under.