Blant andre saker på agendaen var:

  • Helhetlig risikobilde
  • Tilstandsvurdering
  • Parssamarbeid
  • Store satsinger
  • Varsler
  • Regelverksforum

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.