Partene hadde på forhånd fått oversendt et utkast til oversikt over behov for unntak fra arbeidsmiljøforskriftene for fornybar energiproduksjon til havs.

Ptil presenterte også bakgrunnen for utkastet til regelverkskrav relatert til logistikk.