Spørsmål

Er formålet med teksten i § 31 bokstav a å begrense behov for H-60 til bare de ytterveggene som vender mot prosess- eller boreområder? Hva med yttervegger som vender mot andre områder hvor det finnes HC-brannfarer? Kan den ansvarlige velge brannklassene for disse veggene ut fra andre deler av forskriften?

Svar

Også andre forskriftskrav skal sikre at boligkvarteret plasseres på innretningens gunstigste sted, slik at kvarteret ikke blir innringet av kilder til HC-branner. Vi antar at det i 99 prosent av tilfellene vil være de to nevnte områdene som er aktuelle å beskytte seg mot.

Hensikten med bestemmelsen er således å sikre at alle yttervegger på et boligkvarter som kan bli belastet med HC-branner, beskyttes med minimum H-60.