Spørsmål

Jeg er en dykker som ønsker å finne Petroleumstilsynet sitt regelverk for yrkesdykkere offshore.

Kan dere hjelpe meg å finne dette?

Svar

Regelverket vårt for bemannede undervannsoperasjoner (BUO) inngår i regelverket for helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten. Dette består av en rammeforskrift og fire utfyllende forskrifter om henholdsvis styring, innretninger og aktiviteter. 

Innholdet og strukturen av dette regelverket er slik at det må ses eller leses i sammenheng. De fleste kravene er av typen felles og gjennomgående funksjonskrav, altså slik at det samme kravet gjelder på flere områder, men selve oppfyllingen av kravet kan være forskjellig.  

Den anbefalte oppfyllingen av funksjonskravene er gitt i veiledningen til kravet. Dette kan du lese mer om i rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer. For de fleste BUO-kravene er standarden NORSOK U-100 anbefalt brukt i denne sammenhengen.

De fleste BUO-relaterte kravene er i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Se også presiseringen i § 1 i innretningsforskriften og § 1 i aktivitetsforskriften om virkeområder.

De innlagte lenkene gjør det heller raskt og enkelt å gå fra det ene dokumentet til det andre, så bruk disse når du orienterer deg, sammen med "tilbake/fram"-knappen.

Du kan søke etter ord i dokumentet (for eksempel etter "U-100" i veiledningene) ved hjelp av Ctrl+F. Vil du skrive ut forskrifts- eller veiledningstekst, bør du bruke PDF-menyvalget.