Spørsmål

Må databladene være på norsk når de fleste arbeidstakerne er utenlandske?

Svar

Ja. Forskrift om utføring av arbeid § 2-2 om stoffkartotekets utforming sier som følger i andre ledd:

"Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket."

Tidligere stod dette kravet i stoffkartotekforskriften. Se Arbeidstilsynets forskriftsspeil for arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013.

(Før de nye arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft, adopterte af § 36 deler av stoffkartotekforskriften i andre ledd som følger: "Før helsefarlige stoffer tas i bruk eller lagres skal det opprettes et stoffkartotek med HMS-datablad som nevnt i stoffkartotekforskriften §§ 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9.")