Sammendrag og konklusjoner Kap 0
Bakgrunn og formål Kap 1
Analytisk tilnærming, omfang og begrensninger Kap 2
Data- og informasjonsinnhenting Kap 3
Risikoindikatorer kap 4
Personskader og dødsulykker Kap 5
Anbefalinger om videre arbeid Kap 6