Havindustritilsynet og Miljødirektoratet foreslår endringer i følgende forskrifter og veiledninger: 

  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift
  • CO2-sikkerhetsforskriften

Forslagene har vært forelagt partene i Regelverksforum for gjennomsyn og kommentarer før høring.
 
Høringsfrist er 1. oktober 2024.
 
Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@havtil.no