Organisasjonsdirektør

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Områdeleder Økonomi og personal

Martha Elizabeth Stouder

Områdeleder Informasjonsforvaltning og IT

Ole Petter Dahl

Områdeleder Informasjonsforvaltning og Systemutvikling