Tilsynet ble gjennomført i perioden 25. april til 7. juni 2024 og inngår som en del av vår behandling av COSLs søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for COSLProspector.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere om selskapets system for styring av vedlikehold fungerer i henhold til kravene i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Planlegging
  • Tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer
  • Vedlikehold
  • Oppfølging

Hva skjer nå?

Vi har bedt COSL innen 1. august 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.