Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å dele kunnskap og erfaringer fra konstruksjoner i forskjellige faser av levetiden.

Programmet i år inneholder temaer som:

  • Hydrogeninduserte sprekker
  • Erfaringer med betongkonstruksjoner offshore
  • Grout, testing av fjernede konstruksjoner
  • Prosjektpresentasjon Yggdrasil
  • Analyse og dimensjonering av konstruksjoner mot ekstreme naturlaster og ulykkeslaster

I tillegg dekker programmet endringer i norske standarder og regelverk.