Hopp til hovedinnhold

Webinar: Forstå det norske sikkerhetsregimet 2020

Er sikkerhet en viktig del av din arbeidshverdag? Har du behov for økt forståelse for det norske regimet? Da er dette et nyttig seminar for deg!

 • Dato:
 • Sted: Webinar

Forstå det norske regimet 2020

 • Velkommen
  Anne Myhrvold, direktør, Ptil
 • Ptils rolle i forvaltningen av petroleumsvirksomheten
  Direktorat og tilsyn – Utøvelse av myndighet og dialog med næringen – Informasjon og veiledning til det offentlige – Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår, Ptil
 • Pause
 • Utviklingen av dagens regime – historisk tilbakeblikk
  Utviklingen av sentrale prinsipper – Den første fasen – Alexander L. Kielland-ulykken – Ny petroleumslov – Funksjonsrettet regelverk – Paul Bang, spesialrådgiver, Ptil
 • Lunsj
 • Overvåking av sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten
  RNNP: Forvaltningsmessig perspektiv. Trender og utviklingstrekk – Jorunn Elise Tharaldsen, Ptil
 • Dagens sikkerhetsregime og veien videre
  Forutsetninger for regimet: Tillit (akademisk perspektiv) – Geir Sverre Braut, UiS Forutsetninger for regimet: Ansvar (selskapenes ansvar, sett i lys av tilsynsmodellen, i lys av medvirkning, i lys av tilliten verdig)– Karl Johnny Hersvik, Aker BP Forutsetninger for regimet: Myndighetsrollen (sterk og tydelig) – Anne Myhrvold Forutsetninger for regimet: Medvirkning og partssamarbeid – sentral tillitsvalgt – Sigbjørn Lundal, Schlumberger Diskusjon/paneldebatt
 • Slutt

Kontakt

Heidi Stabenfeldt

Seniorkonsulent